SEKOLAH AVICENNA PAMULANG

Leadership School

Dalam rangka menambah wawasan mengenai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan sistem Montessori, Yayasan Pendidikan Avicenna Prestasi membekali kepala sekolah beserta dengan guru-guru 
Read more